Trei caracteristici

English below –

Protejează când trebuie, dar permite când poți. (Dr. Steinberg – sfat pentru părinți de adolescenți)

Fii Cald. Părinții cu temperament cald reacționează în așa fel la nevoile emoționale ale copiilor, încât aceștia pot aduna îndeajuns curaj necesar ca ei să funcționeze departe de părinți, din proprie inițiativă. Părinții calzi sunt afectuoși. Ei arată copiilor lor nu doar că ei înțeleg nevoile emoționale ale copiilor, dar ei și răspund adecvat. Acești părinți oferă un refugiu sigur și sunt implicați în viața copiilor lor.

Fii Ferm. Părinții fermi stabilesc reguli clare, așteptări și mai clare și consecințe predictibile. Și cel mai important, acești părinți pun în aplicare consecințe când așteptările nu sunt îndeplinite. Copiii dobândesc auto-control atunci când preiau regulile impuse de părinți și și le însușesc. Părinții fermi sunt consecvenți și drepți, explică regulile și deciziile, și evită pedepsele aspre care nu se potrivesc cu greșelile comise. 

Fii incurajator. Cel mai bun mod în care ne putem încuraja copiii este prin “schele”. Schelele sunt suportul construit în jurul copiilor doar pentru o vreme, cât e nevoie de el. Și pe măsură ce copiii devin tot mai buni în a se gestiona, schelele de susținere trebuie să coboare. Părinții care își pregătesc copii pentru succes, laută efortul mai mult decât rezultatele, îi ajută pe copii în procesul de gândire și luat decizii, în loc să facă totul pentru ei, și se abțin din a fi intrusivi. Aceștia vor fi capabili să dea jos schelele de suport, și pe măsură ce fac asta, copiii devin conștienți că sunt capabili să stea în picioare fără să se prăbușească când lumea îî scutură un pic.

———

“Protect when you must, but permit when you can.” Dr. Steinberg

Be Warm. Warm parents react to children’s emotional needs so they can muster the bravery required to function away from parents, under their own initiative. Warm parents are affectionate. They show their children that they not only understand their emotional needs, but also will respond to them. They provide a safe haven and are involved in their child’s life.

Be Firm. Firm parents establish clear rules, even clearer expectations, and predictable consequences. Most importantly, they follow through with those consequences when expectations are not met. “Children acquire self-control by taking the rules that their parents have imposed on them and imposing them on themselves,” Dr. Steinberg writes. Firm parents are consistent and fair, explain their rules and decisions, and avoid harsh punishment that is out of scale with the wrongs committed.

Be Supportive. The best way to support children is by “scaffolding,” Dr. Steinberg writes. Scaffolding is just what it sounds like; the supports parents erect around our children should support them only as much as they require, and as they become better at managing themselves, those external controls should come down. Parents who set children up to succeed, praise efforts rather than outcomes, help them think through their own decisions rather than making decisions for them, and refrain from being overly intrusive, will be able to dismantle those parenting supports gradually, and as they do so, their children will find that they are capable of standing tall on their own without crumbling when the world shakes them up a little bit.