My first book

Am scris o carte ce va fi lansată în Ianuarie 2019. Am scris-o pentru Jackie, pentru noi, și in final pentru oricine vrea să pășească în lumea adopției, sau este deja acolo. 

În adevăr, cartea a fost inspirată de întalnirile lunare de anul acesta – 2018, într-un grup de suport post adopție. Am auzit atâtea adevăruri de aur, dar aplicarea lor e stângace. Unde și cum să începem, și cum să continăm conversațiile bune? 

Nu e o lucrare exhaustivă, ci doar o fereatră în adopție, dintr-o perspectivă românească.  Este o poveste spusă la persoana întâi prin vocea fiicei mele. Folosesc cartea aceasta ca o unealtă să dezgrop și să scot la lumină adevăruri esențiale despre identitate, în termeni simpli dar plini de emoție. 

Eu însămi am avut emoții cand i-am citit cartea fiicei mele pentru prima dată. Însă ea a fost extrem de încântată. La unele pagini doar a ascultat liniștită, la altele s-a prapadit de râs și m-a rugat să le recitesc, cum e pagina în care se declară încăpățânată – pentru că este. La o pagină în particular m-a contrazis. Mi-a spus ca nu-i furioasă, nici supărată. Am ascutat-o și am zâmbit. Apoi i-am spus că unii copii adoptați, la un moment dat se vor simți așa. Furioși. Și vreau ca ea să știe că sunt mereu deschisă să-i aud inima și emoțiile, oricare ar fi acestea. Așa să mă ajute Dumnezeu.

Timpul zboară și noi ne desfătăm în acest sezon care e plin cu iubire pură, multă veselie, gânduri nefiltrate și sinceritate. Ca un copil de cinci ani, ea procesează mai totul cu voce tare, și ne face munca de părinți adoptivi ușoară. Știm mereu care-i poziția ei pe anumite subiecte, și cum se simte, deși uneori ne-am dori un pic de mister, că toate lucrurile bune au un echilibru. 

I wrote a book which is to be published in January of 2019. I wrote it for Jackie, for us, and ultimately for anyone who wants to step into the adoption world, or is already there. 

In truth, the books was inspired by the monthly meetings at a post adoption support group this year – 2018. I heard so many golden truths, but applying them felt less natural. Where and how do you even begin, and how do you keep the conversation going? 

It’s not an exhaustive work, but a glimpse into adoption, from a Romanian perspective. It is story told in the first person, through the voice of my daughter. I use this book as a tool to unearth and pinpoint essential truths about identity, in simple terms yet filled with emotion.

I was nervous and excited to read this book to Jackie, for the first time, but she loved it! At some pages she would just listen quietly. At others she would giggle and ask me to read again – like the page where she declares that she is stubborn, because she is. One page she contradicted me on. She said she doesn’t feel upset or furious. I listened and smiled, then I told her that some adopted kids, at some point feel that way. Furious. I wanted her to know that I’m always open to hear her heart and her emotions, no matter what they are. So help me God.

Time is fleeting, and we delight in this season. It is filled with pure love and joy, unfiltered thoughts and honesty. As a five year old, she processes everything out-loud and she make our job easy as adoptive parents. We always know where she stands, though sometime we wished for some mystery, as all good things are balanced. 

Excerpt from the book

Sunt. Sunt creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ingredientele care mă formează sunt dintre cele mai pure, ca și cei mai frumoși îngeri. De fapt, Mami îmi spune că la început eu eram doar un gând în mintea Lui Dumnezeu. De-acolo începe povestea mea.

I am. I am made in the image of God. The ingredients that form me are as pure as the most beautiful angels. In fact, Mami tells me that a long time ago, I was just a thought in God’s mind. That’s where my story begins.